Recent site activity

May 16, 2018, 10:25 PM Vuk Malbasa edited Geo-2018
May 16, 2018, 10:24 PM Vuk Malbasa attached resenja za K2 pripremu.zip to Geo-2018
May 16, 2018, 8:52 AM Vuk Malbasa edited Geo-2018
May 16, 2018, 8:50 AM Vuk Malbasa deleted attachment Kolokvijum2_VC.docx from Geo-2018
May 16, 2018, 8:49 AM Vuk Malbasa attached Kolokvijum2_VC.docx to Geo-2018
May 16, 2018, 8:49 AM Vuk Malbasa attached Kolokvijum2_VB.docx to Geo-2018
May 16, 2018, 8:49 AM Vuk Malbasa attached Kolokvijum2_VA.docx to Geo-2018
Apr 24, 2018, 5:35 AM Vuk Malbasa edited Geo-2018
Apr 15, 2018, 11:48 AM Vuk Malbasa edited ORI-2018
Apr 15, 2018, 11:47 AM Vuk Malbasa edited ORI-2018
Apr 13, 2018, 2:25 AM Vuk Malbasa edited ORI-2018
Apr 13, 2018, 2:23 AM Vuk Malbasa attached c_nb1_kernel_sm_lg.gif to ORI-2018
Apr 13, 2018, 2:19 AM Vuk Malbasa edited ORI-2018
Apr 13, 2018, 2:16 AM Vuk Malbasa attached cluster_rf_N=_200_ed_t150_l10.gif to ORI-2018
Apr 13, 2018, 2:16 AM Vuk Malbasa attached cluster_rf_N=_200_ed_t150_l10_discrete.gif to ORI-2018
Apr 13, 2018, 2:11 AM Vuk Malbasa attached naive_bayes_3d_big.gif to ORI-2018
Apr 12, 2018, 3:26 PM Vuk Malbasa attached cluster_svm_N=_200_gaus_5.gif to ORI-2018
Apr 12, 2018, 3:25 PM Vuk Malbasa attached cluster_svm_N=_200_gauss_class.gif to ORI-2018
Apr 10, 2018, 5:10 AM Vuk Malbasa attached cluster1a.gif to ORI-2018
Apr 10, 2018, 5:10 AM Vuk Malbasa attached cluster2a.gif to ORI-2018
Apr 10, 2018, 5:09 AM Vuk Malbasa attached cluster5a.gif to ORI-2018
Apr 10, 2018, 5:09 AM Vuk Malbasa attached cluster15a.gif to ORI-2018
Apr 10, 2018, 5:00 AM Vuk Malbasa edited ORI-2018
Apr 10, 2018, 4:59 AM Vuk Malbasa attached cluster8.gif to ORI-2018
Apr 10, 2018, 4:57 AM Vuk Malbasa edited ORI-2018

older | newer