Soft Kompjuting - E2

Primer dobrog projekta: 


9/10/2017

Prvi cas, motivacija i uvod u soft kompjuting

16/10/2017

Analiza slike, rastojanje
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 9, 2017, 7:04 AM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 10, 2017, 7:14 AM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 16, 2017, 6:32 AM
ć
Vuk Malbasa,
Oct 17, 2017, 2:44 AM
ċ
soft1.rar
(79k)
Vuk Malbasa,
Oct 9, 2017, 7:06 AM
ċ
soft2.rar
(5k)
Vuk Malbasa,
Oct 10, 2017, 7:14 AM
ċ
soft3.rar
(9738k)
Vuk Malbasa,
Oct 16, 2017, 6:33 AM
Comments