ORI-2018


Ocenjivanje

33% Kolokvijum na vezbama 1

33% Kolokvijum na vezbama 2 (ili u izuzetnim slučajevima projekat)

33% Usmeni (Oprošten u prvih par rokova, jun i jul)

1. termin
20.2.2018
Pretrage, vodjene, slepe, pretrazivanje stanja, prelazak iz jednog u drugo stanje, zadovljavanje kriterijuma
Primer sa posudama

2. termin
23.2.2018
Pretrage sa posudama, nekoliko pristupa resavanju problema. Neke druge vrste prostih pr

Primer sa posudama u Pythonu, potreban Jupyter (Anaconda):
https://github.com/ftn-ai-lab/ori-2017-e2/blob/master/teorija/01-pretrage/Pretrage%20-%2001.ipynb

Ilustracija slepe pretrage u dubinu sa leve strane i širinu sa desne.
    

Sajt sa lepom ilustracijom slepe pretrage grafova


Ilustracija DFS (Stravite undirected large graph i pocetni cvor pre run)


Ilustracija BFS


Boston Dynamics pravi robote, sada testiraju samostalnog robota koji pokusava da otvori i prodje kroz vrata


3. Termin 
27.2.2018
Vodjene pretrage

4. Termin 
3/2/2018
Kraj pretraga i uvod u masinsko ucenje

Primeri sa casa:


5. Termin 
6/3/2018    Mašinsko učenje


6. Termin 
9/3/2018

    Mašinsko učenje


    Spaceman Falcon Heavy:

        https://www.youtube.com/watch?v=A0FZIwabctw


7. Termin
13/3/2018

    Mašinsko učenje

8. Termin
16/3/2018

    Mašinsko učenje

9. Termin
20/3/2018

    https://playground.tensorflow.org


    Problemi sa spiralom, dbscan sa ep okolinom i n najmanjim brojem elemenata u klasteru. Broj klasa određen algoritmom. Samo za neke kombinacije ep i n se otkriva dobra struktura.
    Isti problemi klasifikacije rešeni sa afinom i linearnom regresijom za klasifikaciju

    a) f(x) = ax1 + bx2 + c

        Granica odluke je data crvenom linijom u prvom slucaju ona ima formulaciju:

        ax1 + bx2 + =0


    
    b) f(x) = ax1 + bx2 

    Granica odluke mora da prolazi kroz koordinatni početak zbog toga što uvek ima oblik

    a/b * x1 x2

23.3.2018


    Granica odluke susreta dva gausova klastera, R2 i % greska, granica odluke je linearna

    Susret dva klastera drugacije gustine, granica odluke je linearna
    Susretanje dva klastera drugacije gustine, granica odluke je knn sa k = 5, Voronoi nacrtan za svaku tacku odvojeno    Susret dva klastera iste gustine, granica odluke knn sa k = 5, Voronoi nacrtan za svaku tacku odvojeno

    


27/3/2018


Price o izvodima vremena osim polozaja, brzine i ubrzanja

Promena u ubrzanju:
Promena u promeni u ubrzanju:
Decision Tree! Stabla Odluka!


Granica odluke kod dva mimoilazeca klastera sa default parametrima


Dva klastera drugacije gustine sa defalut parametrimaminleaf = 3 i minparent = 3


minleaf = 3 i minparent = 8

Nekoliko primera sa drugacijim vrednostima za k sa knn


Ovde je k = 1 pa se regioni odluke poklapaju sa voronoi dijagramom.Ovde je k=2
Ovde je k=5
Ovde je k = 15
Vidimo da sa vecim k linija sve pravija, primeri u pogresnom klasteru se klasifikuju kao komsije, nema ostrva.


Vizualizacija kako naivni bajes resava problem prolaska malog klastera kroz veliki, isti broj primera:        Zelena povrsina predstavlja aproksimaciju distribucije crnih tacaka, dok crvena povrsina aproksimira distribuciju belih x.
        U njihovom preseku se nalazi granica odluke.
        Kada su udaljeni onda je granica relativno ravna, kako se priblizavaju granica postaje kruzna oko manjeg klastera.

Problem mimoilazenja klastera iste gustine, koriscenjem bag of trees, kao random forrest.


U ovom slucaju granica odluka se nalazi tamo gde je predikcija klase jednaka nuli:
Pre 50 godina se desio "The Mother of All Demos (1968)" koji je definisao moderno koriscenje racunara.
    ċ
1-pretrage_matlab.zip
(4k)
Vuk Malbasa,
Feb 23, 2018, 6:53 AM
ć
Vuk Malbasa,
Feb 21, 2018, 3:42 AM
Ċ
Vuk Malbasa,
Mar 2, 2018, 12:02 AM
ą
Vuk Malbasa,
Apr 13, 2018, 2:23 AM
ċ
cat_dog1.mat
(14538k)
Vuk Malbasa,
Mar 20, 2018, 6:32 AM
ą
Vuk Malbasa,
Apr 10, 2018, 5:09 AM
ą
Vuk Malbasa,
Apr 10, 2018, 5:10 AM
ą
Vuk Malbasa,
Apr 10, 2018, 5:10 AM
ą
cluster5.gif
(5256k)
Vuk Malbasa,
Apr 10, 2018, 4:54 AM
ą
Vuk Malbasa,
Apr 10, 2018, 5:09 AM
ą
cluster6.gif
(5394k)
Vuk Malbasa,
Apr 10, 2018, 4:54 AM
ą
cluster7.gif
(5332k)
Vuk Malbasa,
Apr 10, 2018, 4:53 AM
ą
cluster8.gif
(5273k)
Vuk Malbasa,
Apr 10, 2018, 4:59 AM
ą
Vuk Malbasa,
Apr 13, 2018, 2:16 AM
ą
Vuk Malbasa,
Apr 13, 2018, 2:16 AM
ą
Vuk Malbasa,
Apr 12, 2018, 3:26 PM
ą
Vuk Malbasa,
Apr 12, 2018, 3:25 PM
ċ
mnistdata_2000.mat
(11563k)
Vuk Malbasa,
Mar 20, 2018, 6:33 AM
ą
Vuk Malbasa,
Apr 13, 2018, 2:11 AM
Ċ
Vuk Malbasa,
Mar 17, 2018, 12:14 AM
Ċ
Vuk Malbasa,
Mar 9, 2018, 10:40 AM
ċ
posude - 1.ipynb
(10k)
Vuk Malbasa,
Feb 23, 2018, 12:09 PM
ċ
primeri za ML 2.zip
(7k)
Vuk Malbasa,
Mar 17, 2018, 12:13 AM
ċ
primeri za ML 3.zip
(98k)
Vuk Malbasa,
Mar 20, 2018, 6:31 AM
ċ
primeri za ML.zip
(7k)
Vuk Malbasa,
Mar 17, 2018, 12:18 AM